logo
Indywidualne i grupowe szkolenia w zakresie:
ROZWOJU
UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
SZKOŁA DLA
MAŁZONKÓW I PARTNERÓW
SZKOŁA DLA RODZICÓW
I WYCHOWAWCÓW
Warsztaty rozpoznawania
uczuć i wyrażania emocji
Warsztaty nazywania uczuć dziecka
i akceptowania jego emocji
Warsztaty prawidłowego
i skutecznego komunikowania się
Warsztaty prawidłowego
i skutecznego komunikowania się
z dzieckiem
Warsztaty rozwiązywania
konfliktów metodą
bez przemocy
Warsztaty rozwiązywania
konfliktów z dziećmi
metodą bez przemocy
POSZUKIWANIA
WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI
SZKOŁA KONSTRUKTYWNEGO
RADZENIA SOBIE ZE STRESEM
Warsztaty rozwoju
samoświadomości
Warsztaty rozwoju
uważności
Warsztaty rozwoju
poczucia humoru

©2013 przez Adam Modrzejewski. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: Inpero Sp. z o.o..